Source Translation
addons utvidelser
cookie informasjonskapsel
cookies informasjonskapsler
data protection databeskyttelse
origin kilde
self-hosted selvhostet
server tjener
utgångsdatum utløpsdato
bfg

Added to glossary

WebbkollNorwegian Bokmål

utvidelser
2 years ago
bfg

Added to glossary

WebbkollNorwegian Bokmål

utløpsdato
2 years ago
bfg

Added to glossary

WebbkollNorwegian Bokmål

informasjonskapsler
2 years ago
bfg

Added to glossary

WebbkollNorwegian Bokmål

tjener
2 years ago
bfg

Added to glossary

WebbkollNorwegian Bokmål

informasjonskapsel
2 years ago
bfg

Added to glossary

WebbkollNorwegian Bokmål

kilde
2 years ago
bfg

Added to glossary

WebbkollNorwegian Bokmål

databeskyttelse
2 years ago
bfg

Added to glossary

WebbkollNorwegian Bokmål

selvhostet
2 years ago
Browse all glossary changes