Source Translation
addons utvidelser
cookie informasjonskapsel
cookies informasjonskapsler
data protection databeskyttelse
origin kilde
self-hosted selvhostet
server tjener
utgångsdatum utløpsdato