Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
main MIT 95% 95% 16 318 20 7 Translate
Project website https://github.com/andersju/webbkoll
Instructions for translators

https://github.com/andersju/webbkoll/blob/master/TRANSLATIONS.md

Translation license MIT main
Number of strings 358
Number of words 6,812
Number of characters 49,612
Number of languages 1
Number of source strings 358
Number of source words 6,812
Number of source characters 49,612
andersju

New string to translate

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

New string to translate 2 weeks ago
andersju

Resource update

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Resource update 2 weeks ago
andersju

Resource update

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Resource update 2 weeks ago
andersju

New string to translate

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

New string to translate a month ago
andersju

Resource update

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Resource update a month ago
None

Committed changes

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Committed changes 10 months ago
bfg

Translation changed

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Webbkoll monitors privacy-enhancing features on websites, and helps you find out who is letting you exercise control over your privacy. We check to what extent a website monitors your behaviour and how much they gossip about the monitoring to third parties, based on what can be observed when visiting a given page. We’ve also compiled a set of recommendations for how to not track or gossip in digital environments.
Webbkoll undersøker personvernfremmende funksjoner på nettsteder og hjelper deg å utøve makt over ditt eget privatliv. Vi hjelper dieg å undersøke i hvilken grad et nettsted kartlegger din oppførsel og hvor mye det sladrer til tredjeparter, basert på hva som kan observeres ved besøk på en gitt side. Vi har også sammenstilt anbefalinger for hvordan man som nettstedsinnehaver kan unngå å sladre i digitale miljøer.
12 months ago
andersju

Committed changes

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Committed changes a year ago
bfg

Suggestion accepted

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

The goal of the Internet community is to establish encryption as the norm, and to phase out unencrypted connections.
Målet for Internett fellesskapet er å etablere kryptering som normen, og fase ut ukrypterte forbindelser.
a year ago
None

Suggestion added

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

The goal of the Internet community is to establish encryption as the norm, and to phase out unencrypted connections.
Målet for Internettfellesskapet er å etablere kryptering som normen, og fase ut ukrypterte forbindelser.
a year ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year