Please note that what you have set as your name and email address (under Settings -> Account) will appear as author on the commits to the main Webbkoll repository. Feel free to use pseudonyms.

Translation Information

Project website https://github.com/andersju/webbkoll
Instructions for translators

https://github.com/andersju/webbkoll/blob/master/TRANSLATIONS.md

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:andersju/webbkoll.git
Repository branch master
Last remote commit Increase timeout for getting results 0a06c55
andersju authored 2 months ago
Filemaskpriv/gettext/*/LC_MESSAGES/default.po
Translation file priv/gettext/no/LC_MESSAGES/default.po
None

Committed changes

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Committed changes 7 months ago
bfg

Translation changed

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Webbkoll undersøker personvernfremmende funksjoner på nettsteder og hjelper deg å utøve makt over ditt eget privatliv. Vi hjelper dieg å undersøke i hvilken grad et nettsted kartlegger din oppførsel og hvor mye det sladrer til tredjeparter, basert på hva som kan observeres ved besøk på en gitt side. Vi har også sammenstilt anbefalinger for hvordan man som nettstedsinnehaver kan unngå å sladre i digitale miljøer.
8 months ago
andersju

Committed changes

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Committed changes 10 months ago
bfg

Translation changed

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Vi bruker Disconnects <a href="%{url}">spårnoringslistae</a> (åpen kildekode) for å klassifisere domener.
10 months ago
bfg

Suggestion accepted

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Målet for Internett fellesskapet er å etablere kryptering som normen, og fase ut ukrypterte forbindelser.
10 months ago
None

Suggestion added

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Målet for Internettfellesskapet er å etablere kryptering som normen, og fase ut ukrypterte forbindelser.
10 months ago
andersju

Committed changes

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Committed changes 10 months ago
bfg

Translation changed

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Webbkoll hjelper deg å sjekke hvilke personverns funksjoner et nettsted anvender for å hjelpe deg å utøve makt over ditt privatliv.
10 months ago
andersju

Committed changes

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

Committed changes 10 months ago
andersju

Translation changed

Webbkoll / mainNorwegian Bokmål

For områder utenfor EU/EØS så avhenger det av (GDPR %{art_44}). For et nettsted vil overføringer antakeligvis bero på beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå (%{art_45}) gjort av EU-kommisjonen når et tredjeland bedømmes å ha tilstrekkelige beskyttelsesgarantier for personvern i sitt lovverk. Beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå går dog ikke alltid å støtte seg på, hvilket EU-domstolen viste i 2015 (C-362/14). Bindende selskapsbestemmelser (%{art_47}) eller standardiserte personvernsbestemmelser (%{art_46}) kan også anvendes for å overføre data, men uten avgjørelser fra dommer og tilsynsmyndigheter er dette juridisk usikkert område.
10 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 358 7,069 50,473
Translated 100% 358 7,069 50,473
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 4 64 489

Last activity

Last change July 14, 2019, 8:48 a.m.
Last author Tom Fredrik Blenning

Activity in last 30 days

Activity in last year