Please note that what you have set as your name and email address (under Settings -> Account) will appear as author on the commits to the main Webbkoll repository. Feel free to use pseudonyms.

Project Information

Project website https://github.com/andersju/webbkoll
Instructions for translators https://github.com/andersju/webbkoll/blob/master/TRANSLATIONS.md
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository git@github.com:andersju/webbkoll.git
Repository branch master 60031bf, 5 days ago
File maskpriv/gettext/*/LC_MESSAGES/default.po
Translation file priv/gettext/no/LC_MESSAGES/default.po
When User Action Detail Object
4 days ago Tom Fredrik Blenning Translation changed Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
Webbkoll undersøker personvernfremmende funksjoner på nettsteder og hjelper deg å utøve makt over ditt eget privatliv. Vi hjelper dieg å undersøke i hvilken grad et nettsted kartlegger din oppførsel og hvor mye det sladrer til tredjeparter, basert på hva som kan observeres ved besøk på en gitt side. Vi har også sammenstilt anbefalinger for hvordan man som nettstedsinnehaver kan unngå å sladre i digitale miljøer.
a month ago Anders Jensen-Urstad Committed changes Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
a month ago Tom Fredrik Blenning Translation changed Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
Vi bruker Disconnects <a href="%{url}">spårnoringslistae</a> (åpen kildekode) for å klassifisere domener.
a month ago Tom Fredrik Blenning Suggestion accepted Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
Målet for Internett fellesskapet er å etablere kryptering som normen, og fase ut ukrypterte forbindelser.
a month ago None Suggestion added Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
Målet for Internettfellesskapet er å etablere kryptering som normen, og fase ut ukrypterte forbindelser.
a month ago Anders Jensen-Urstad Committed changes Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
a month ago Tom Fredrik Blenning Translation changed Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
Webbkoll hjelper deg å sjekke hvilke personverns funksjoner et nettsted anvender for å hjelpe deg å utøve makt over ditt privatliv.
a month ago Anders Jensen-Urstad Committed changes Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
a month ago Anders Jensen-Urstad Translation changed Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
For områder utenfor EU/EØS så avhenger det av (GDPR %{art_44}). For et nettsted vil overføringer antakeligvis bero på beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå (%{art_45}) gjort av EU-kommisjonen når et tredjeland bedømmes å ha tilstrekkelige beskyttelsesgarantier for personvern i sitt lovverk. Beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå går dog ikke alltid å støtte seg på, hvilket EU-domstolen viste i 2015 (C-362/14). Bindende selskapsbestemmelser (%{art_47}) eller standardiserte personvernsbestemmelser (%{art_46}) kan også anvendes for å overføre data, men uten avgjørelser fra dommer og tilsynsmyndigheter er dette juridisk usikkert område.
a month ago Anders Jensen-Urstad Committed changes Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 358 7069
Translated 100.0% 358 7069
Review 0.0% 0
Failing check 1.1% 4

Last activity

Last change July 14, 2019, 8:48 a.m.
Last author Tom Fredrik Blenning

Activity in last 30 days

Activity in last year