Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
main
100.0% 100.0% 0.0% 1.1% 0.0% 2.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
5 months ago None Committed changes Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
7 months ago Tom Fredrik Blenning Translation changed Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
Webbkoll undersøker personvernfremmende funksjoner på nettsteder og hjelper deg å utøve makt over ditt eget privatliv. Vi hjelper dieg å undersøke i hvilken grad et nettsted kartlegger din oppførsel og hvor mye det sladrer til tredjeparter, basert på hva som kan observeres ved besøk på en gitt side. Vi har også sammenstilt anbefalinger for hvordan man som nettstedsinnehaver kan unngå å sladre i digitale miljøer.
9 months ago Anders Jensen-Urstad Committed changes Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
9 months ago Tom Fredrik Blenning Translation changed Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
Vi bruker Disconnects <a href="%{url}">spårnoringslistae</a> (åpen kildekode) for å klassifisere domener.
9 months ago Tom Fredrik Blenning Suggestion accepted Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
Målet for Internett fellesskapet er å etablere kryptering som normen, og fase ut ukrypterte forbindelser.
9 months ago None Suggestion added Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
Målet for Internettfellesskapet er å etablere kryptering som normen, og fase ut ukrypterte forbindelser.
9 months ago Anders Jensen-Urstad Committed changes Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
9 months ago Tom Fredrik Blenning Translation changed Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
Webbkoll hjelper deg å sjekke hvilke personverns funksjoner et nettsted anvender for å hjelpe deg å utøve makt over ditt privatliv.
9 months ago Anders Jensen-Urstad Committed changes Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
9 months ago Anders Jensen-Urstad Translation changed Webbkoll/main - Norwegian Bokmål
For områder utenfor EU/EØS så avhenger det av (GDPR %{art_44}). For et nettsted vil overføringer antakeligvis bero på beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå (%{art_45}) gjort av EU-kommisjonen når et tredjeland bedømmes å ha tilstrekkelige beskyttelsesgarantier for personvern i sitt lovverk. Beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå går dog ikke alltid å støtte seg på, hvilket EU-domstolen viste i 2015 (C-362/14). Bindende selskapsbestemmelser (%{art_47}) eller standardiserte personvernsbestemmelser (%{art_46}) kan også anvendes for å overføre data, men uten avgjørelser fra dommer og tilsynsmyndigheter er dette juridisk usikkert område.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year