Please note that what you have set as your name and email address (under Settings -> Account) will appear as author on the commits to the main Webbkoll repository. Feel free to use pseudonyms.

Project Information

Project website https://github.com/andersju/webbkoll
Instructions for translators https://github.com/andersju/webbkoll/blob/master/TRANSLATIONS.md
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository git@github.com:andersju/webbkoll.git
Repository branch master c60746f, 4 months ago
File maskpriv/gettext/*/LC_MESSAGES/default.po
Translation file priv/gettext/sv/LC_MESSAGES/default.po
When User Action Detail Object
4 months ago None Committed changes Webbkoll/main - Swedish
6 months ago Anders Jensen-Urstad Translation changed Webbkoll/main - Swedish
<strong>Om du vill ge en gåva</strong> till Dataskydd.net:s allmänna medel (och då hjälpa såväl Webbkoll som våra andra andra aktiviteter) kan du föra över pengar till följande bankkonto:
6 months ago Anders Jensen-Urstad Committed changes Webbkoll/main - Swedish
6 months ago Anders Jensen-Urstad Translation changed Webbkoll/main - Swedish
%{count} Nej; osäker
8 months ago Anders Jensen-Urstad Committed changes Webbkoll/main - Swedish
8 months ago Anders Jensen-Urstad Translation changed Webbkoll/main - Swedish
För områden utanför EU/EES så beror det på (GDPR %{art_44}). För en webbplats så behöver överföringar antagligen förlita sig på beslut om adekvat skyddsnivå (%{art_45}) gjorda av EU-kommissionen när ett tredjeland bedömts ha lämpliga skyddsåtgärder för dataskydd i sin lagstiftning. Beslut om adekvat skyddsnivå går dock inte alltid att förlita sig på, vilket EU-domstolen visat 2015 (C-362/14). Bindande företagsbestämmelser (%{art_47}) eller standardiserade dataskyddsbestämmelser (%{art_46}) kan också användas för att överföra data, men i avsaknad av avgöranden från domar och tillsynsmyndigheter är detta fortfarande juridiskt osäkert område.
8 months ago Anders Jensen-Urstad Committed changes Webbkoll/main - Swedish
8 months ago Anders Jensen-Urstad Translation changed Webbkoll/main - Swedish
Ogiltig headert id.
8 months ago Anders Jensen-Urstad Translation changed Webbkoll/main - Swedish
Under GDPR betraktas alla EU/EES-länder som lika pålitliga, så det finns ingen speciell anledning under GDPR att betrakta ett EU-land som mer eller mindre pålitligt än något annat. Betydelsen av var en server är spelar bara en roll under %{art_23}, Begränsningar, där medlemsstater kan åberopa ett antal skäl, i synnerhet nationell säkerhet, som låter dem upphäva skydd för besökare eller leverantörer."
8 months ago Anders Jensen-Urstad New translation Webbkoll/main - Swedish
Under GDPR betraktas alla EU/EES-länder som lika pålitliga, så det finns ingen speciell anledning under GDPR att betrakta ett EU-land som mer eller mindre pålitligt än något annat. Betydelsen av var en server är spelar bara en roll under %{art_23}, Begränsningar, där medlemsstater kan åberopa ett antal skäl, i synnerhet nationell säkerhet, som låter dem upphäva skydd för besökare eller leverantörer."
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 358 7069
Translated 100.0% 358 7069
Review 0.0% 0
Failing check 1.7% 6

Last activity

Last change July 14, 2019, 5:43 p.m.
Last author Anders Jensen-Urstad

Activity in last 30 days

Activity in last year