Please note that what you have set as your name and email address (under Settings -> Account) will appear as author on the commits to the main Webbkoll repository. Feel free to use pseudonyms.

Translation Information

Project website https://github.com/andersju/webbkoll
Instructions for translators

https://github.com/andersju/webbkoll/blob/master/TRANSLATIONS.md

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:andersju/webbkoll.git
Repository branch master
Last remote commit Increase timeout for getting results 0a06c55
andersju authored 2 months ago
Filemaskpriv/gettext/*/LC_MESSAGES/default.po
Translation file priv/gettext/sv/LC_MESSAGES/default.po
None

Committed changes

Webbkoll / mainSwedish

Committed changes 7 months ago
andersju

Translation changed

Webbkoll / mainSwedish

<strong>Om du vill ge en gåva</strong> till Dataskydd.net:s allmänna medel (och då hjälpa såväl Webbkoll som våra andra andra aktiviteter) kan du föra över pengar till följande bankkonto:
8 months ago
andersju

Committed changes

Webbkoll / mainSwedish

Committed changes 8 months ago
andersju

Translation changed

Webbkoll / mainSwedish

%{count} Nej; osäker
8 months ago
andersju

Committed changes

Webbkoll / mainSwedish

Committed changes 10 months ago
andersju

Translation changed

Webbkoll / mainSwedish

För områden utanför EU/EES så beror det på (GDPR %{art_44}). För en webbplats så behöver överföringar antagligen förlita sig på beslut om adekvat skyddsnivå (%{art_45}) gjorda av EU-kommissionen när ett tredjeland bedömts ha lämpliga skyddsåtgärder för dataskydd i sin lagstiftning. Beslut om adekvat skyddsnivå går dock inte alltid att förlita sig på, vilket EU-domstolen visat 2015 (C-362/14). Bindande företagsbestämmelser (%{art_47}) eller standardiserade dataskyddsbestämmelser (%{art_46}) kan också användas för att överföra data, men i avsaknad av avgöranden från domar och tillsynsmyndigheter är detta fortfarande juridiskt osäkert område.
10 months ago
andersju

Committed changes

Webbkoll / mainSwedish

Committed changes 10 months ago
andersju

Translation changed

Webbkoll / mainSwedish

Ogiltig headert id.
10 months ago
andersju

Translation changed

Webbkoll / mainSwedish

Under GDPR betraktas alla EU/EES-länder som lika pålitliga, så det finns ingen speciell anledning under GDPR att betrakta ett EU-land som mer eller mindre pålitligt än något annat. Betydelsen av var en server är spelar bara en roll under %{art_23}, Begränsningar, där medlemsstater kan åberopa ett antal skäl, i synnerhet nationell säkerhet, som låter dem upphäva skydd för besökare eller leverantörer."
10 months ago
andersju

New translation

Webbkoll / mainSwedish

Under GDPR betraktas alla EU/EES-länder som lika pålitliga, så det finns ingen speciell anledning under GDPR att betrakta ett EU-land som mer eller mindre pålitligt än något annat. Betydelsen av var en server är spelar bara en roll under %{art_23}, Begränsningar, där medlemsstater kan åberopa ett antal skäl, i synnerhet nationell säkerhet, som låter dem upphäva skydd för besökare eller leverantörer."
10 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 358 7,069 50,473
Translated 100% 358 7,069 50,473
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 6 156 1,061

Last activity

Last change July 14, 2019, 5:43 p.m.
Last author Anders Jensen-Urstad

Activity in last 30 days

Activity in last year